Menu Zavrieť

Ochrana príjmu alebo ako správne nastaviť životné poistenie

Ochrana príjmu alebo ako správne nastaviť životné poistenie

Jednou z kľúčových oblastí osobných financií je ochrana príjmu, resp. životné poistenie. Je dôležité, aby bolo správne nastavené, pretože vďaka životnému poisteniu môžete zabezpečiť seba aj svoju rodinu, bez väčších problémov čeliť nečakaným životným situáciám a taktiež vďaka životnému poisteniu môžete reálne ušetriť.

Základné typy poistenianeživotné poistenie a životné poistenie. Neživotné poistenie chráni váš majetok – auto, nehnuteľnosť, a podobne. Životné poistenie kryje ale závažnejšie životné situácie, ako smrť, invalidita, trvalé následky úrazu, kritické choroby. Samozrejme životné poistenie kryje aj krátkodobé riziká, ako PN, hospitalizácia, denná dávka pri úraze a podobne.

Základný princíp životného poistenia

Zmyslom životného poistenia je práve to, aby poistený mal plne krytý príjem, svoje záväzky a keď nastane niektoré z dlhodobých rizík, aby na to bol pripravený. Ak nemáte záväzky voči nikomu len voči sebe je dôležité si uvedomiť, že aj v takomto prípade treba mať poistnú sumu nastavenú tak, aby v prípade nečakaných životných situácií, ktoré dlhodobo ovplyvnia váš príjem, bol tento príjem dostatočne krytý. To znamená, že dostatočnú výšku krytia treba zvážiť pri invalidite, trvalých následkoch úrazu a kritických chorobách.

Životné poisteni ako ochrana záväzkov

Avšak treba si uvedomiť, že ak máte záväzky aj voči rodine, banke a podobne, treba toto poistenie adekvátne prispôsobiť. V takomto prípade životné poistenie ešte viac získava na význame, nakoľko tu už hrozia omnoho väčšie riziká a následky v prípade dlhodobých rizík. Nakoľko sa vyskytujú záväzky voči inštitúciám ako banka, treba si uvedomiť, že v prípade toho, že nastane nečakaná životná situácia a vám ako dlžníkovi nastane niektoré z dlhodobých rizík, tak záväzok voči banke zrazu nezmizne a naďalej ostávate dlžníkom, ktorý musí vyplatiť požičanú čiastku peňazí. Práve preto je dôležité do všetkých dlhodobých rizík zahrnúť všetky záväzky voči inštitúciám ako napríklad banky. Je dôležité, aby v prípade nečakanej situácie, ktorá má za následok niektoré z dlhodobých rizík, nenastal prípad, že k zdravotným a existenčným problémom nastane problém s exekútorom a aby banka nechcela vrátiť peniaze formou dražby založenej nehnuteľnosti.

Treba si uvedomiť aké následky môže mať rozhodnutie vôbec nemať životné poistenie, resp. mať zle nastavené životné poistenie. Taktiež je dôležité si uvedomiť, že nemáte záväzky len voči inštitúciám, ale aj voči svojej rodine. Práve preto je potrebné zvážiť všetky riziká aj v tomto smere a nastaviť životné poistenie a jednotlivé pripoistenia správne. Vo všeobecnosti platí, že dobré životné poistenie je také, ktoré v prípade nečakanej životnej situácie s následkom plnenia dlhodobých rizík zabezpečí vám a vašej rodine peniaze na život a na vyplatenie všetkých vašich záväzkov.

Dlhodobé riziká – ktoré sú to?

Smrť – poistenie smrti je jedno zo základných pripoistené v rámci zmluvy životného poistenia. Správne nastavené pripoistenie smrti má zahŕňať všetky vaše dlhy a záväzky. Taktiež ale nesmieme zabudnúť na to, že záväzkami sa rozumejú aj záväzky voči rodine. Životné poistenie má zabezpečiť splatenie vašich dlhov, náklady na vaše deti a samozrejme aj pohrebné náklady. Toto pripoistenie má zabezpečiť vašich najbližších. Poistenie smrti sa dá dvoma spôsobmi – smrť s klesajúcou poistnou sumou, čo má ideálne kopírovať napríklad zostatok vášho úveru a smrť s konštantnou poistnou sumou. Taktiež je dôležité, aby sa pri nastavovaní poistnej sumy zohľadnili faktory ako výška majetku, investícií, rezerv, dlhov a počet a vek detí.

Invalidita – je to jedno z najdôležitejších pripoistení v rámci životného poistenia. Následkom zdravotného stavu človek ostáva bez príjmu, pričom výdavky a záväzky zostávajú. V niektorých prípadoch dokonca stúpajú následkom zlého zdravotného stavu a potreby zvýšenej starostlivosti. Pripoistiť sa dá dvoma spôsobmi – jednorazové vyplatenie poistnej sumy alebo vyplatenie formou mesačnej renty.

Poistenie trvalých následkov úrazu – toto pripoistenie by malo zahŕňať vaše záväzky a dlhy. Ide o ďalší trvalý výpadok príjmu, pričom výdavky a záväzky naďalej zostávajú. Poisťovne toto pripoistenie vyplácajú s rôznou progresiou – závisí od konkrétnej poisťovne.

Kritické choroby – poisťovňa vám vyplatí príslušnú sumu k ochoreniu, ktoré vám diagnostikovali. Zároveň ochorenie je na zozname ochorení pre dané životné poistenie. Odporúča sa poistná suma minimálne vo výške ročného príjmu.

Vplyv zdravotného stavu na životné poistenie

Ak chcete uzatvoriť životné poistenie, je potrebné si uvedomiť, že nesmiete zamlčať fakty o životnom štýle, diagnostikovaných ochoreniach, poprípade vážnych úrazoch. Na to slúži zdravotný dotazník. Je potrebné odpovedať pravdivo, nakoľko pri poistnej udalosti, pri ktorej sa zistí, že ste zamlčali fakty o vašom zdravotnom stave, nastáva krátenie alebo dokonca sa môže zmluva stornovať. Pravdivosť odpovedí je vymedzená paragrafom 793 Občianskeho zákonníka.

Mgr. Veronika Zelinková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.