Menu Zavrieť

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 2021: OTÁZKY A ODPOVEDE

daň z nehnuteľností 2021

Ak ste v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť, nezabudnite podať priznanie za daň z nehnuteľností 2021 najneskôr do 1. februára 2021. Zhrnuli sme pre vás základné otázky a odpovede.

Kedy musím podať daňové priznanie za daň z nehnuteľností 2021?

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti v roku 2021 vznikne vtedy, ak ste v období od 2. 1. 2020 do 1. 1. 2021 nadobudli alebo mali vlastnícke právo k stavbe, pozemku, bytu alebo nebytovému priestoru.  Ak ste teda nadobudli do vlastníctva nejakú nehnuteľnosť v tomto období, máte, ako nový vlastník, povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti za rok 2021.

Pokiaľ by, napríklad, fyzická osoba nadobudla byt až 2. januára 2021 vznikne jej povinnosť podať daňové priznanie až v roku 2022.

Týka sa táto povinnosť aj právnických osôb?

Áno. Túto povinnosť majú fyzické aj právnické osoby.

Čo ak som nájomca, správca alebo užívateľ?

Daňová povinnosť vznikne aj vtedy, ak ste sa v období od 2. 1. 2020 do 1. 1. 2021 stali alebo boli nájomcami, správcami alebo užívateľmi nehnuteľnosti. 

Osobou povinnou platiť daň v prípade správcovského vzťahu je správca stavby alebo pozemku, pričom pozemok alebo stavba musia byť vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC a takýto správca je zapísaný v katastri nehnuteľností.

V prípade, ak ide o nájom nehnuteľnosti, nájomca je povinný platiť daň, ak je nájomný vzťah dohodnutý na najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľnosti.

V prípade, ak by nebolo možné určiť, kto je vlastníkom, nájomcom alebo správcom pozemku alebo stavby, povinnosť platiť daň má ten, kto skutočne túto nehnuteľnosť užíva, t. j. užívateľ nehnuteľnosti.

Ako mám podať daňové priznanie?

Zákon rozoznáva priznanie k dani z nehnuteľnosti a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Pokiaľ podávate priznanie k dani z nehnuteľnosti prvýkrát, pretože v roku 2020 vám vznikla daňová povinnosť, podávate “štandardné“ daňové priznanie.

V prípade, ak ste už v minulosti daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podávali, ale v roku 2020 ste sa stali vlastníkom, nájomcom, alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, prípadne došlo k zániku vlastníckeho práva alebo vzťahu nájmu či správy, tak podávate čiastkové priznanie. Čiastkové priznanie sa podáva tiež v prípade, ak dôjde k zmene stavu nehnuteľnosti, za ktorú už bolo daňové priznanie v minulosti podané. Napríklad sa zmení druh alebo výmera pozemku, či sa zmení účel využitia stavby alebo bytu

Pokiaľ ste však v minulosti za nehnuteľnosť daňové priznanie podali a nedošlo k žiadnej zmene, teda nič sa fakticky ani právne od podania prvého priznania nezmenilo, nie ste povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Dokedy je potrebné podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa za rok 2021 podáva v lehote do 31. januára 2021. Keďže tento dátum pripadá na nedeľu, termín sa posúva na pondelok 1. februára 2021. V prípade, ak urobíte v priznaní chybu, môže do tohto dátumu podať opravné priznanie. Ak to nestihnete, po 1. februári podáte dodatočné priznanie.

Kde sa podáva daňové priznanie?

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na príslušnom tlačive správcovi dane, ktorým je obec, prípadne mestská časť. Nerobíte v ňom výpočet dane, len v priznaní uvediete všetky údaje potrebné pre stanovenie dane. Ide, napríklad, o výmeru bytu alebo obytnej plochy v metroch štvorcových, výmeru pozemku, či garáže. Na základe údajov z daňového priznania vypočíta správca daň a zašle vám platobný výmer s konkrétnou výškou dane na rok 2021. Dane za nehnuteľnosti si upravujú mestá a obce a jej výšku stanovujú vo všeobecnom záväznom nariadení. Príslušné tlačivo je jednotné pre fyzické aj právnické osoby a možno ho podať osobne, poštou alebo u niektorých správcov aj elektronicky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.