Menu Zavrieť

KTO MÁ PRI KARANTÉNE NÁROK NA NEMOCENSKÉ?

Nárok na nemocenské ma každý nemocensky poistený zamestnanec, povinne poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ak jej bolo nariadené karanténne opatrenie.

Toto opatrenie však muselo byť nariadené v čase, kedy je táto osoba nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote. Ochranná lehota je 7 dní po zániku nemocenského poistenia, napríklad, po skončení zamestnania. Ochranná lehota poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako 7 dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je 8 mesiacov. Podmienkou nároku na nemocenské pre zamestnanca je, že v čase kedy ho poberá vo svojom zamestnaní nepracuje a nemá v zamestnaní príjem za vykonanú prácu. Môže mať však príjem z iného dôvodu – bude mať vyplatenú odmenu za prácu, ktorú vykonal ešte pred nariadením karantény. Zamestnanec môže mať aj príjem z iného zamestnania, z ktorého si neuplatňuje nárok na nemocenské – z podnikania (SZČO). Zamestnanec má nárok na nemocenské hneď po vzniku nemocenského poistenia. Tento nárok zaniká dňom nasledujúcim po skončení karantény, najneskôr uplynutím 52. týždňa odo dňa nariadenia karantény.

Kto je nemocensky poistený zamestnanec?

Osoba, ktorá má u zamestnávateľa uzatvorenú pracovnú zmluvu.

Osoba pracujúca na dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bola uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 mesiac.

Osoba pracujúca na dohodu o vykonaní práce, ktorá bola uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 kalendárny mesiac a dohodnutá tak, že odmena sa vypláca za každý kalendárny mesiac trvania dohody. V praxi to znamená, že ide o pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie.

Spoločník s.r.o., ktorý ma vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac.

Konateľ s.r.o., člen dozornej rady, predstavenstva, štatutár obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak má za výkon funkcie vyplácanú odmenu pravidelne, každý mesiac. Znamená to, že má pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie.

Funkcionár inej právnickej osoby, napríklad, občianskeho združenia, spoločenstva vlastníkov bytov, ak má za výkon funkcie vyplácanú odmenu pravidelne, každý mesiac. Má teda pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie.

Kto nemá pri karanténe nárok na nemocenské?

Nárok na nemocenské si nemôže uplatniť poistenec, ktorý poberá materské. Matka, ktorá je zamestnankyňou, ale je na rodičovskej dovolenke, si nemôže uplatniť nárok na nemocenské, pretože počas rodičovskej dovolenky má prerušené povinné nemocenské poistenie zamestnankyne.

Má SZČO nárok na nemocenské?

Áno. Podmienkou je, že musí mať zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne za obdobie do konca predchádzajúceho mesiaca. Napríklad, pokiaľ si uplatňuje nemocenské za mesiac marec 2020, musí mať zaplatené poistné za predchádzajúce mesiace do konca februára 2020 vrátane a toto poistné musí byť zaplatené najneskôr do konca marca 2020. Podmienka zaplateného poistného sa sleduje, podľa zákona, 5 rokov dozadu a toleruje sa dlžná suma nižšia ako 5 Eur. SZČO môže vykonávať činnosť a mať z nej príjem aj v čase, kedy poberá nemocenské. Musí však dodržiavať nariadený režim počas karantény, napríklad, môže podnikať z domu.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Podmienkou pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu je, že v posledných 2 rokoch pred dňom, od ktorého si uplatňuje nárok na nemocenské, dosiahla najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia. Do tohto obdobia sa započíta, nielen, doba aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia, ale aj doba ukončeného nemocenského poistenia, napríklad, doba predošlého zamestnania alebo doba predošlého povinného poistenia SZČO. Ďalšou podmienkou je, že dobrovoľne nemocensky poistená osoba, má zaplatené poistné.

3 Comments

  1. UpozornenieNa akú výšku nemocenského máte nárok? - Tím Sloboda

  2. UpozornenieAKÉ PRÁVA MAJÚ POČAS KORONAVÍRUSU ZAMESTNANCI? - Tím Sloboda

  3. UpozornenieMÁM NÁROK NA OŠETROVNÉ PO NOVELE ZÁKONA? - Tím Sloboda

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.