Menu Zavrieť

ŽIVOTNÉ A CESTOVNÉ POISTENIE V ČASE KORONAVÍRUSU

životné a cestovné poistenie v čase koronakrízy

Platíte si životné alebo cestovné poistenie? Poradíme vám, či, ako a kedy ho môžete využiť počas súčasnej pandémie koronavírusu.

Životné poistenie: skontrolujte si poistné podmienky

Dôležité je pozrieť sa na to, čo je uvedené v poistných podmienkach. Niektoré poisťovne v nich majú uvedené, že nie sú povinné poskytnúť plnenie, okrem iného, v súvislosti  s epidémiou a pandémiou. Čo to znamená v praxi? Ak sa poistná udalosť stane v dôsledku konkrétnych vážnych udalostí, ako napr. vojnové konflikty, nepokoje, štrajky, terorizmus, vyššia moc, epidémia či pandémia, poisťovňa nie je povinná preplatiť vzniknutú škodu. V prvom rade je teda potrebné vyhnúť sa cestám do krajín, ktoré Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR označilo za rizikové, odporúča zvážiť cestu alebo kde podľa všeobecne dostupných informácií prebieha konflikt, je vyhlásený stav epidémie či pandémie. Ak sa napriek tomu, rozhodnete do takejto krajiny vycestovať, je splnená podmienka pre odmietnutie plnenia zo strany poisťovne. Naopak, ak sa situácia zmenila až počas vášho pobytu a vyvinuli ste úsilie na opustenie krajiny, je na posúdení poisťovne, či plnenie zamietne alebo kráti. Keďže poisťovne sa v niektorých podmienkach odlišujú, skontrolujte si podmienky vášho poistenia, prípadne sa na nás obráťte a radi vám vysvetlíme, na čo všetko máte podľa zmluvy nárok.

Na aké situácie sa nevzťahuje povinnosť vyplatiť poistné: vznik úrazu, choroby, invalidity, resp. smrť v príčinnej súvislosti s epidémiou, pandémiou, vojnovým konfliktom atď., oneskorenie alebo neposkytnutie asistenčnej služby.

Ktoré poisťovne majú explicitne medzi výlukami pandémiu: Wüstenrot poisťovňa.

Aké sú špeciálne výluky niektorých poisťovní v oblasti životného poistenia?

  • Generali (Poistenie úrazu a choroby): úrazy alebo choroby, ku ktorým dôjde v dôsledku diagnostických/preventívnych zákrokov vykonaných mimo liečenia alebo následkom neodborných zákrokov alebo použitím lieku/postupu, ktorého používanie nie je schválené štátnymi orgánmi.
  • Generali (Denná dávka pri hospitalizácii) / AXA (Denná dávka pri pobyte v nemocnici) / NN (Pripoistenie hospitalizácie dospelého): pri hospitalizácii v liečebni pre dlhodobo chorých, ústavoch tuberkulózy a respiračných chorôb, detských zariadeniach a ošetrovniach vojenských útvarov.

Ako je to s cestovným poistením?

Podmienky pre plnenie z poistenia liečebných nákladov z cestovného poistenia nie sú také striktné, aké ich má životné poistenie. Dôvodom je, že situácia sa v krajinách mení, na čo nemá vplyv poisťovňa, ani poistený človek. Zároveň však poisťovňa nemôže striktne odmietnuť najmä preplatenie liečebných nákladov, ak sa v danej krajine situácia zmení, pretože by tým ohrozila život a zdravie poistencov. V praxi to teda vyzerá tak, že ak pred vycestovaním v danej krajine nebola vyhlásená epidémia, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nevydalo varovanie a zároveň daný štát alebo WHO nevydali odporúčanie necestovať, tak všeobecne platí, že poisťovňa si plní svoje záväzky z cestovného poistenia. A to aj vtedy, ak sa situácia počas pobytu zmení. Ak však cestujete po vydaní takýchto varovaní, poisťovne majú právo odmietnuť úhradu vzniknutých nákladov, napríklad, na liečenie.

Pri karanténe sa náklady nepreplácajú

V prípade koronavírusu je bežné, že štáty umiestnia ľudí do 14-dňovej karantény. Jej náklady však žiadna poisťovňa neprepláca. Nejde totiž o liečenie, ale o preventívne opatrenie a tým pádom sa naň nevzťahuje poistenie liečebných nákladov. Vo všeobecnosti platí, že ak štát priamo nariadi karanténu, mal by sa postarať aj o náklady s tým spojené. Pokiaľ tomu tak nie je a, napríklad, hotel požaduje od hosťa úhradu za pobyt, je to, žiaľ problematická situácia, ktorú poisťovňa nevyrieši.

Ktoré náklady nekryje cestovné poistenie v prípade koronavírusu?

  • karanténu
  • storno poplatky
  • nenastúpenie na cestu
  • liečebné náklady, ak sa ochorenie prejavilo už pred vycestovaním alebo klient vycestoval napriek varovaniu/odporúčaniu necestovať vydaným Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ktoré náklady kryje cestovné poistenie v prípade koronavírusu?

  • liečebné náklady – v prípade, ak sa u poisteného prejavilo ochorenie až po vycestovaní.
  • prerušenie cesty, t.j. predčasný návrat späť a nevyužitá dovolenka.

Zrušiť uzavreté cestovné poistenie je možné

Niektoré poisťovne (napr. UNIQA) umožňujú zrušenie v predstihu uzavretého cestovného poistenia. Môžete požiadať o vrátenie celého poistného z dôvodu straty poistného záujmu. Táto možnosť platí nielen pri individuálnom poistení, ale aj v prípade zrušeného zájazdu. Samozrejme, vzťahuje sa len na krátkodobé cestovné poistenie na konkrétny zájazd, nie na celoročné poistenie. Ak sa cestovateľ v zahraničí nakazí koronavírusom, nemá automaticky nárok na prepravu na Slovensko. Spätnú prepravu organizuje poisťovňa len vtedy, keď je zdravotne účelná, a to primeraným dopravným prostriedkom na Slovensko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.