Menu Zavrieť

AKO ČÍTAŤ VÝPIS Z 2. PILIERA?

Výpočet dôchodku je síce len orientačný, ukazuje rozdiely medzi fondami

Nový výpis obsahuje hneď v úvode aktuálnu hodnotu dôchodkových úspor (niektoré DSS informujú  o hodnote osobného dôchodkového účtu ODÚ) a predpokladaný mesačný dôchodok pri dosiahnutí veku 64 rokov. Výška dôchodku z 2. piliera má dve verzie:  nominálnu sumu a nižšiu sumu dôchodku pri zohľadnení reálnej kúpnej sily pri priemernej ročnej inflácii.

Všetky vzorce pri výpočte budúceho dôchodku, ako aj použité vstupné parametre sú predpísané opatrením ministerstva práce. Napriek tomu sa výpočty jednotlivých DSS líšia. Aj ľuďom s rovnakým rokom narodenia, podobnými aktuálnymi úsporami a rovnakým sporením v rastovom alebo indexovom fonde ukazuje výpis rozdiel  v odhadovanom dôchodku aj 100 a viac eur.

Do výpočtu totiž vstupuje odhadované zhodnotenie, ktoré si každá DSS nastavuje sama na základe historických údajov a predikcie budúceho vývoja. Rozdiely ukazujú aj vzorové výpočty na stránke ministerstva. To požiadalo DSS-ky, aby vypočítali dôchodok z druhého piliera sporiteľovi s dátumom narodenia 1985, ktorý si sporí v dlhopisovom dôchodkovom fonde pri priemernom povinnom príspevku 45 až 50 eur mesačne. Zároveň vypočítali, ako by mu narástla penzia, keby prestúpil do indexového alebo akciového fondu. Rozdiely medzi DSS-kami sú aj v desiatkach eur. Modelové prepočty ukazujú, že ak by sporiteľ zostal celý čas v dlhopisovom fonde, jeho dôchodok z druhého piliera by po zohľadnení inflácie bol niekde medzi 111 až 202 eur. Ak by prestúpil do akciového alebo indexového fondu mal by dôchodok 154 až 262 eur, čiže vyšší.

Výpis ukazuje tri scenáre výšky dôchodku: pesimistický, základný a optimistický. Ten posledný zohľadňuje možný výnos, ak by si sporiteľ presunul všetky úspory do indexového fondu s najvyšším rizikovo-výnosovým profilom. Ide o užitočný spôsob, ako sporiteľom ukázať, že ich dôchodok zásadne ovplyvňuje práve výber fondu.

Porovnanie výkonnosti fondov by malo motivovať k presunu úspor

Novou informáciou na výpise je tabuľka s výkonnosťou všetkých fondov danej DSS. Toto porovnanie zhodnotenia by malo sporiteľov motivovať, aby prehodnotili svojho fond, v ktorom si zatiaľ sporia. Štát v roku 2013 nešťastným spôsobom presunul všetky úspory do konzervatívnych fondov. ýkonnosť týchto fondov je v porovnaní s rastovými dvoj- až trojnásobne nižšia. Je dôležité sporiteľov motivovať, aby sa zaujímali o svoje sporenie a prestúpili do rastového fondu, ak im do dôchodku ostáva viac ako desať rokov.

Starší sporitelia, ktorí sa narodili pred rokom 1963, si vo výpise nájdu aj informáciu o možnostiach, aký dôchodok z druhého piliera môžu čerpať.

Namiesto dobrovoľného sporenia v 2. pilieri sporte v podielových fondoch

Niektoré DSS sa snažia motivovať sporiteľov, aby si začali platiť dobrovoľné príspevky. Na prvý pohľad zaujímavá možnosť má však zásadný nedostatok. Dobrovoľné sporenie neodporúčame. Na rozdiel od pravidelné investovania do podielových fondov mimo DSS človek nemá v prípade veľkej núdze možnosť úspory vybrať. Jednoznačne platí, že výhodnejšie je sporiť z čistého príjmu v podielových fondoch alebo pravidelným nákupom ETF fondov, ktoré kopírujú vývoj vybraných indexov.

Rozpis príspevkov by sa do výpisu mal vrátiť

Aj keď je nový vzor výpis jednoznačným posunom vpred, nevyhol sa jednému nedostatku. Tým je chýbajúci rozpis príspevkov, ktorý bol v minulosti pevnou súčasťou výpisu. Sporiteľ aktuálne vo výpise neskontroluje, či zaňho zamestnávateľ pravidelne platil odvody a tieto sa pravidelne pripisovali na jeho osobný dôchodkový účet. Táto informácia je však pre sporiteľov podstatná, pretože inak situáciu nemôžu riešiť a na konci dňa prídu o značnú časť budúceho dôchodku.

Skontrolujte si, či máte určenú oprávnenú osobu

Dôležitou informáciou  z výpisu je takzvaná  oprávnená osoba. V minulosti vo výpise oprávnenú osobu uvádzali len niektoré DSS (aj keď bez ďalších detailov). Pri výpise je to povinná položka s uvedením mena pri jednej osobne alebo mien viacerých osôb s pomerom dedenia. Odporúčame každému skontrolovať, či má určenú oprávnenú osobu, pretože ak nie je určená, treba ju čo najskôr doplniť. Ak máte určenú oprávnenú osobu, v prípade úmrtia idú financie z účtu priamo jej mimo dedičského konania. Je to zásadne rýchlejšie riešenie. Ak oprávnená osoba nie je určená, vstupujú financie na účte do konania. Navyše, ak by sa v budúcnosti uplatňovala dedičská daň, definovaním oprávnenej osoby sa jej vyhnete.

Pre zapísanie oprávnenej osoby je niekoľko možností. Ak máte aktívne online konto, je možné zmeniť oprávnenú osobu aj touto cestou. Následne sa požiadavka odošle do DSS a tá vašu požiadavku schváli. Ak konto nemáte, vyplníte papierovú žiadosť, ktorú najdete na webe DSS. Ide o formulár, ktorý sa bežne označuje ako „Žiadosť o určenie / zmenu / zrušenie oprávnených osôb“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.